• แตกต่าง •

posted on 27 Jul 2006 20:36 by drunk

Comment

Comment:

Tweet


ที่ น อ น อั น เ ก่ า ฉั น ยั ง เ ก็ บ ไ ว้

อ ย า ก ใ ห้ รู้ ว่ า เ ท อ อ ยู่ กั บ ฉั น ไ ม่ จ า ก ไ ป

แ ม้ เ ร า จ ะ ไ ก ล ห่ า ง แ ต่ ใ จ เ ร า ผู ก พั น

ที่ ต ร ง นั้ น ยั ง มี เ ท อ อ ยู่ ข้ า ง ก า ย

#7 By (58.147.85.16) on 2006-07-29 22:11

" เ ค้ า เ รี ย ก ว่ า แ ก่ แ ด ด "

#6 By (58.147.85.16) on 2006-07-29 22:03

"ไม่ใส่ใจ" จ้ะน้องรัก

เค้าเรียกว่าไม่ใส่ใจ ไม่มีความละเอียดอ่อน
แต่อย่าเพิ่งสรุปนะ...
เพราะนั่นไม่ได้หมายความว่า
คนอีกคนนึงคนนั้น เค้าไม่แคร์ หรือไม่รัก
เพียงแต่เค้าเป็นคนที่ขาดความละเอียดอ่อน

ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกันไป
อาจต้องใช้เวลาเวลานาน
ว่าแต่...
คนนึงที่ว่าน่ะ รอได้มั้ยล่ะ

#5 By ??? on 2006-07-28 01:40

อย่างนี้หรอลูกวิวจ๋า เขาเรียกว่า...

ทิ้งมันไปเล้ยยยยยยยยยยยยยยย

แล้วไปเริ่มต้นที่จุด Start ใหม่ดีกว่า

55555555555555555++++

#4 By P Pu on 2006-07-28 00:35

ลองหยุด... ดูซักพัก
วิ่งมาก เดินมาก ก็เจ็บเท้า
เจ็บเท้าแล้วก็พาลให้เจ็บใจ
เดินน้อยกว่าเดิม...
วิ่งน้อยกว่าเดิม...
.
.
.
ดีกว่ามั้ย


#3 By o_O!! on 2006-07-27 23:41มึ ง เ ป็ น ไ ร ป่ ะ ว ะ ??กู เ ป็ น ห่ ว ง น ะ เ ว่ ย . .
รั ก มึ ง*

#2 By ||| || |||| | ploy* on 2006-07-27 21:43น้องวิว ทำพี่ร้องไห้อ่ะ..แง...

ใครคนนึงเคยส่งมาให้พี่อ่าน แต่พี่คงจะไม่ร้องไห้...ถ้าใครคนนั้น...ไม่ใช่คนที่พี่ไปชอบเค้าอ่ะสิ..แง...

เค้าคงบอกพี่ ทางอ้อม ว่าอย่าไปยุ่งกะเค้าเนาะ...แง....

ป.ล. คิดถึงวิว ง่ะ

#1 By Hongfha on 2006-07-27 21:10